9 najväčších mýtov o SMS marketingu

Keď hovoríme o digitálnom marketingu, môže nás napadnúť myšlienka, že je príliš preťažený komunikáciou. Vzhľadom na celkovú presýtenosť tohto prostredia môže byť pre vašu firmu náročné vyniknúť.

Pre efektívnu komunikáciu ako súčasť marketingovej stratégie je SMS marketing jasnou voľbou. V roku 2020 bolo celosvetovo odoslaných viac ako 2,7 bilióna SMS správ. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 10 %.

Prečo nevyužívate SMS marketing pre svoju komunikáciu?

SMS komunikácia môže byť opradená niekoľkými mýty, ktoré vám môžu brániť v tom, tento efektívny komunikačný kanál využívať. My sa dnes pozrieme na tie najčastejšie a pokúsime sa vám ich vyvrátiť.

A o aké najčastejšie mýty sa jedná?

 1. Je ťažké sledovať, ako si SMS kampane vedú.
 2. SMS správy používajú iba mileniáli.
 3. Príjemcovia SMS správ potrebujú chytrý telefón.
 4. Marketingové SMS sú SPAM.
 5. Zákazníci považujú SMS správy za otravné.
 6. SMS marketing je iba jednosmerný typ komunikácie.
 7. Hromadné SMS sú drahé.
 8. Obchodné SMS správy fungujú iba u veľkých spoločností.
 9. SMS marketing je zložitý.

Je ťažké sledovať, ako si vedú SMS kampane

V prvopočiatkoch komunikácie prostredníctvom marketingových SMS boli analýzy kampaní primitívne. A práve v tejto dobe vznikol aj mýtus o tom, že je nemožné kampane efektívne sledovať.

V dnešnej dobe technológia rapídne pokročila a poskytuje oveľa viac možností v meraní.

A čo všetko môžete zistiť?

 • Doručenie SMS
 • Odoslanie SMS
 • Nedoručenie SMS
 • Informácie o nedostatočnom kredite
 • Neplatné telefónne číslo
 • Odmietnutie SMS správy

Okrem sledovania stavu pri SMS správach môžete využívať aj rôzne metriky. Do tela SMS správy je možné vložiť skrátenú URL adresu, túto URL adresu si označíte špeciálnymi štítkami a môžete potom lepšie hodnotiť, z akého zdroja užívateľ prišiel na vaše webové stránky a či uskutočnil nejakú konverziu.

Iba mileniáli používajú SMS správy

Ďalšou mylnou predstavou je to, že SMS správy využívajú iba mladšie generácie. Iste, mobilné technológie sa mohli stať populárnejšie práve u tejto generácie, ale v dnešnej digitálnej dobe je ťažké nájsť niekoho, kto by nemal prístup k mobilnému telefónu.

Podľa analýzy Text Communication Report väčšina spotrebiteľov po prebudení skontroluje svoj mobilný telefón do troch minút. Takmer všetci spotrebitelia si svoje mobilné zariadenia kontrolujú aspoň každých 30 minút.

Áno, je dokázané, že mladšia generácia vo veku od 18 do 29 rokov kontroluje svoje mobilné zariadenia výraznejšie viac ako staršie generácie. A to najmenej 7x za hodinu. Spotrebitelia starší ako 60 rokov však svoje zariadenia prezerajú v priemere 3x alebo viackrát za hodinu.

Zatiaľ čo väčšina užívateľov má tendenciu používať SMS správu pre osobnú komunikáciu, v priebehu rokov sa rozšírilo aj rozosielanie obchodných SMS správ. Analýza z roku 2019 ukazuje, že 69 % všetkých spotrebiteľov, ktorí sú mladší ako 44 rokov by uvítalo možnosť kontaktovať firmu prostredníctvom SMS správy.

Príjemcovia SMS správ potrebujú chytrý telefón

V roku 1992 došlo k odoslaniu úplne prvej textovej SMS správy, odvtedy sa služba rapídne posunula a je dostupná na všetkých mobilných telefónoch bez potreby ďalšieho softvéru.

Od 90. rokov existujú okrem iného aj chytré telefóny, ktoré začínali vo forme PDA (osobných digitálnych asistentov). Teraz sú smartfóny definované ako zariadenia, ktoré kombinujú výpočtovú techniku ​​s mobilným zariadením.

Marketingové SMS sú SPAM

Marketingové oznámenie, ktoré je odosielané prostredníctvom SMS, sa riadi prísnymi antispamovými zákonmi proti zasielaniu nevyžiadaných a podvodných SMS správ.

Povinné opt-in a opt-out prvky pre SMS komunikáciu sa stali normou po celom svete a odrádzajú tak väčšinu podnikov od toho, aby zasielali SPAMové SMS správy tým, ktorí si to neželajú.

Zákazníci považujú SMS správy za otravné

Ako bolo uvedené vyššie, 3/4 užívateľov by preferovalo komunikáciu s firmou prostredníctvom SMS správ. Textové správy patria medzi jednu z najbežnejších foriem komunikácie, pričom by mnoho zákazníkov volilo skôr tento druh komunikácie ako iný.

Na druhej strane, spotrebitelia sú veľmi hákliví na poskytovanie svojho telefónneho čísla, väčšina podnikov tak nebude zámerne bombardovať svojich odberateľov otravnými textovými správami. Vďaka pokročilým metrikám merania tak môžu firmy sledovať, ktoré kampane fungovali a ktoré nie. V prípade, že bude odberateľ vaše správy považovať za skutočne otravné, môže sa okamžite odhlásiť z tejto formy komunikácie.

SMS marketing je iba jednosmerný typ komunikácie

Rad tradičných médií a reklám bol vždy jednosmerný. Okrem osobnej komunikácie alebo tej telefonickej môžeme povedať, že sa obojstranná komunikácia stala populárnou len nedávno.

Vďaka SMS správam, e-mailu, chatom, sociálnym sieťam, atď. je teraz tento typ komunikácie rozšírený. Obojsmerné SMS správy umožnia vašej firme vychovávať si svojich potenciálnych zákazníkov a komunikovať tak priamo s vysoko relevantným publikom.

A aký typ SMS správy môžeme zaradiť do obojstrannej komunikácie?

 • Výherné textové SMS správy.
 • Odpovede na zľavové kódy.
 • Odpovede na kľúčové slová.
 • Hodnotenie.
 • Prieskumy trhu.
 • Atď.

Hromadné SMS sú drahé

Rovnako ako pri väčšine nákupov platí, že keď nakupujete vo veľkom, je to pre vás obvykle cenovo výhodnejšie. Samozrejme v závislosti od poskytovateľa SMS správ, ale takmer v 100 % vám väčší objem posielaných SMS správ môže ušetriť peniaze.

Vďaka SMS správe ste schopní osloviť vysoko relevantného zákazníka za menej ako 0,0072 euro. Oproti iným komunikačným kanálom ide skutočne o minimálne náklady. Navyše s bezplatným skúšobným kreditom si môžete všetko bez rizika vyskúšať.

Obchodné SMS správy fungujú iba u veľkých spoločností

Či už ste veľká spoločnosť alebo malá firma, SMS správy fungujú u všetkých úplne rovnako. Ide o stručnú textovú SMS správu dlhú 160 znakov. K tomu potrebujete poznať svoje publikum a posielať relevantné SMS oznámenia. Tieto dva faktory zohrávajú rovnako dôležitú úlohu ako vo veľkej, tak aj v malej firme.

SMS marketing je zložitý

Zo začiatku sa môže zdať, že je SMS marketing zložitý, musíte si nastaviť tú správnu komunikačnú stratégiu. Avšak to neznamená, že vaše marketingové SMS kampane musia byť zložité alebo náročné na implementáciu.

Naopak, čím lepšie organizovanie budete, tým ľahšie bude SMS správy spravovať a segmentovať svojich zákazníkov. Akonáhle si registrujete svoj účet, dobijete potrebný kredit, môžete textové správy odosielať.

SMS správy patria medzi skvelý komunikačný prostriedok a veríme, že sme vám naším článkom vyvrátili vaše obavy z používania SMS správ v rámci hromadnej komunikácie.

Vyskúšajte našu bránu GoSMS a presvedčte sa sami o tom, aké jednoduché to je.

 

>> Vyskúšať GoSMS bránu zadarmo <<

 

Pokiaľ by ste s niečím potrebovali poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť e-mailom na podpora@gosms.sk. Sme tu pre vás!