5 tipů, jak měřit úspěch a návratnost investic do SMS kampaní

V minulém článku na blogu jsme se zaměřili na to, jak správně používat UTM parametry pro sledování SMS zpráv a měřit tak jejich úspěšnost. Dnes své znalosti rozšíříme a podíváme se na další ukazatele v SMS marketingu z pohledu jejich výkonu. Bez ohledu na to, jak skvělá se může vaše SMS marketingová kampaň zdát, dokud ji nezměříte, nikdy nebudete vědět, zda funguje.

Připravili jsme pro vás seznam několika způsobů, jak měřit návratnosti investic vaší SMS kampaně:

Míra prokliku

Míra prokliku měří procento odběratelů, kteří zahájili akci kliknutím na odkaz ve zprávě SMS a následně došlo k jejich přesměrování na cílové místo, kde by mohli uskutečnit nákup nebo se dozvědět více o produktu, službě či nabídce. Míra prokliku vám nabízí přímý pohled na to, kolik lidí se z vašeho seznamu zabývá i vaším obsahem a ten je zaujal natolik, že mají zájem dozvědět se více.

Prostřednictvím Google Analytics můžete sledovat počet jedinečných kliknutí z vašich SMS kampaní. Jakmile toto číslo získáte, můžete snadno vypočítat míru prokliku. Jednoduše vezměte počet kliknutí, vydělte je celkovým počtem doručených SMS a tuto hodnotu vynásobte 100. Čím vyšší je míra prokliku, tím vyšší je vaše návratnost investic.

Míra odhlášení

Vždy se najde několik uživatelů, kteří se odhlásí po obdržení marketingové textové zprávy, bez ohledu na to, jak je vaše SMS kampaň dobrá. Je možné, že již nechtějí dostávat SMS sdělení nebo vaše služby či produkty v danou chvíli nepotřebují.

Pokud však míra odhlášení rapidně narůstá, měli byste být na pozoru. Je důležité v tomto případě zvážit několik faktorů, které míru odhlášení ovlivňují. Například špatné načasování a cílení, vysoká frekvence rozesílky nebo irelevantní obsah zprávy.

Konverzní poměr

Míra konverze udává procento návštěvníků, kteří provedou hodnotnou akci reagováním na výzvu k akci. Může to být odpověď, telefonní hovor, registrace, nákup nebo jednoduše návštěva vašich webových stránek. V mnoha případech jsou však konverze spojeny s nákupem v e-shopu, což umožní obchodníkům poznat úspěšnou SMS kampaň.

Konverzní poměr vám umožní lépe porozumět produktům, službám nebo nabídkám, které aktivně zapojují publikum a generují konverze. To vás může vést k eliminaci špatných a rozšíření dobrých nabídek tak, abyste získali ještě větší počet konverzí.

Chcete-li vypočítat míru konverze, začněte počtem kontaktů, které provedou akci a poté je vydělte celkovým počtem účastníků v kampani.

Míra růstu počtu odběratelů

Míra růstu vašeho seznamu odběratelů je další důležitou metrikou, na kterou byste se měli při hodnocení zaměřit. Se zvyšováním počtu odběratelů by měla růst i vaše návratnost investic.

Rozšířením seznamu, rozšíříte logicky i svůj dosah a zároveň s tím rozšíříte i lepší pozici v oboru. Vždy však budou existovat výjimky, je důležité věnovat pozornost rozšiřování seznamu odběratelů, tak aby byl relevantní a nejednalo se například o jednorázové zakoupení kontaktů.

Chcete-li určit míru růstu, odečtěte počet předchozích odběratelů od aktuálního počtu a vydělte je počtem předchozích odběratelů. Z čísel můžete zjistit, jak rychle roste váš seznam účastníků.

Náklady za zákazníka

Než můžete považovat kampaň za úspěšnou, musíte znát přesnou cenu každého potenciálního zákazníka a určit, zda je výhodná. Sledování toho, kolik utratíte za každého přivedeného odběratele, vám pomůže znát návratnost investic za kampaň.

Vydělte cenu každé doručené SMS zprávy konverzním poměrem a získáte náklad na zákazníka. Pokud vaše náklady převažují nad zisky z dané kampaně (pokud jsou právě zisky vaším cílem), tuto kampaň přehodnoťte. I když mohou být vaše náklady nižší než vaše příjmy, stále si ověřujte, že vaše zisky jsou takové, abyste mohli své investice vložit do SMS kampaní.

Hromadné SMS se řadí mezi jeden z nejúčinnějších marketingových nástrojů. Sledování metrik návratnosti investic do textových zpráv vám umožní jejich optimalizaci a rozšíření  ziskových kampaní.