10 tipů pro neziskové organizace, jak získat finanční dar prostřednictvím SMS

Se stále rostoucí popularitou textových zpráv jako komunikačního nástroje mají neziskové organizace příležitost využít jejich potenciál k získávání finančních prostředků. Připravili jsme pro vás 10 tipů, které pomohou k dosažení okamžitých výsledků.

  1. Vybudujte silnou základnu dárců

Aby neziskové organizace dosáhly okamžitých výsledků z dárcovských SMS, je nejdříve nutné vytvořit silnou základnu pravidelných dárců. Aktivně tak propagujte možnost přihlášení k odběru SMS zpráv prostřednictvím různých kanálů, ať už se jedná o sociální sítě, e-mailing, pop-up oken webových stránek. Povzbuďte své budoucí dárce tím, že jim budete zasílat exkluzivní obsah a pravidelně je informovat o tom, jak dárcovské SMS pomáhají.

2. Segmentujte a přizpůsobte sdělení

Segmentace a personalizace jsou klíčem k efektivnímu zapojení dárců. Rozdělte tak svoji základnu odběratelů do skupin na základě jejich zájmu, historie zapojení v rámci vaší společnosti nebo demografických údajů. Vytvářejte na míru šitá sdělení, která rezonují s každým segmentem a posilují míru zapojení a loajality s vaší společností.

3. Použijte jasné a přesvědčivé výzvy k akci

SMS zprávy by měly obsahovat stručné a jasné výzvy k akci (CTA). Díky těmto výzvám docílíte okamžité reakce. Jasně zmiňte hlavní sdělení a jakou akci chcete, aby příjemce provedl, ať už se jedná o darování, účast na události nebo sdílení zprávy s ostatními.

4. Využijte kampaň s SMS dary

Dárcovské SMS způsobily revoluci v získávání finančních prostředků pro neziskové organizace. Začleňte do své komunikační strategie i dárcovské SMS. Dárcům tak umožníte okamžitě přispět jednoduchou textovou SMS. Využijte kombinaci klíčového slova a krátkého kódu, kterou mohou dárci poslat prostřednictvím SMS.

5. Vyprávějte příběhy

Vyprávění příběhů, které obsahují emoce, mohou být silnou motivací k okamžité akci. Sdílejte působivé příběhy, svědectví nebo případové studie, které poukazují na to, jak dárcovské SMS pomáhají. Vyvolejte pozitivní emoce a zvyšte tím tak loajálnost vašich dárců, že darování peněz prostřednictvím SMS má skutečný efekt.

6. Vytvořte pocit naléhavosti

Vytvoření pocitu naléhavosti může významně ovlivnit rychlost získávání darů. Využijte časově omezenou kampaň a motivujte dárce, aby jednali rychle.

7. Načasujte správně odeslání SMS

SMS zprávy by měly být stručné a přitáhnout pozornost. Vytvořte krátké SMS zprávy prostřednictvím kterých se rychle dostanete k jádru věci. Kromě výstižného sdělení zvažte i správné načasování odeslání zpráv tak, aby se k případným dárcům dostaly v době, kdy je největší pravděpodobnost, že se zapojí. Například v podvečerních hodinách a nebo o víkendech.

8. Poskytněte zpětnou vazbu

Dárci chtějí okamžitě vidět jaký dopad mají jejich finančních příspěvky. Pravidelně je informujte a ukažte jim, jaký vliv mají jejich dary. Sdílejte videa, fotografie, příběhy prostřednictvím kterých předáte hmatatelné výsledky.

9. Využijte sociální sítě

Využijte sílu sociálních sítí tím, že budete povzbuzovat své sledovatele a příznivce, aby sdíleli vaše příběhy a s ním i možnost zapojit se do dárcovství prostřednictvím SMS.

10. Analyzujte a optimalizujte

Pravidelně analyzujte výkon textových kampaní a identifikujte směry pro možné zlepšení. Sledujte metriky jako je míra doručení, odezvy nebo výše darů. Získáte tak přehled o tom, jaké strategie fungují a jaké je nutné provést úpravy. Průběžně přizpůsobujte a optimalizujte svůj přístup k zasílání zpráv na základě statistik založených na datech.

Textové zprávy patří mezi mocný nástroj, který pomáhá neziskovým organizacím k dosažení okamžitých výsledků při získávání finančních prostředků. Implementací našich tipů mohou neziskové organizace využít plný potenciál textových zpráv k zapojení dárců prostřednictvím SMS zpráv. Využijte sílu a dostupnost textových SMS a vyzkoušejte GoSMS.