5 důvodů, proč se zákazníci bojí dostávat SMS marketingová sdělení

Společnosti IAB a ADM zveřejnily výsledky výzkumu jehož cílem bylo zjistit důvody, proč se spotřebitelé často zdráhají přijímat SMS marketingová sdělení od firem.

Z výsledků vyšlo 5 překážek, které zákazníci vnímají jako ty největší v rámci hromadných SMS. My vám prozradíme, které to jsou a kterých byste se měli vyvarovat, pokud ve svém podnikání využíváte nebo budete chtít využívat tento komunikační kanál.

Povědomí

32 % spotřebitelů vůbec nevědělo, že existují hromadné SMS zprávy a už vůbec nevěděli o výhodách, které mohou přinášet. IAB a ADM doporučují více informovat své zákazníky právě o možnostech, které získají díky přihlášení k odběru relevantních marketingových SMS.

Náklady

Jedna z největších překážek, kterou respondenti uváděli, byla ta, že mají obavy, že budou za zasílané SMS zprávy platit. Tento fakt uvedlo až 71 % dotazovaných. Je důležité, abyste byli ke spotřebiteli otevření v otázkách ceny v rámci hromadných SMS zpráv. Ta je často nulová, nicméně při jakýchkoliv dodatečných nákladech týkajících se například platby za odpověď na SMS zprávy, byste měli vše spotřebiteli sdělit.

Kontrola

Spotřebitelé chtějí držet kontrolu nad tím, kolik marketingových SMS zpráv dostávají a od koho. 70 % respondentů se obávalo, že nebude mít kontrolu nad tím, jaké zprávy jim který subjekt zasílá. 61 % pak má strach z toho, že se nebude moci z odběru SMS zpráv odhlásit.

Relevance

Pokud vaši zákazníci projeví zájem o odběr konkrétních SMS zpráv, je nevhodné jim zasílat SMS sdělení, která nejsou ve spojitosti s vaší značkou či nespadají do formátu sdělení, k jehož odběru vám dal uživatel souhlas. 71 % dotazovaných potvrdilo, že jim byly zasílány nevyžádaná SMS sdělení. Společnosti, i z hlediska nařízení GDPR, mají povinnost, aby spotřebitele informovali o tom, jaké SMS zprávy mu budou posílat s jasnou informací o tom, jak se lze z SMS kampaně odhlásit či se do ní přihlásit.

Soukromí

Spotřebitelé jsou si vědomi, že v rámci digitální komunikace dochází k předávání osobních informací. 64 % respondentů se nechtělo přihlásit k odběru SMS marketingového sdělení, protože měli obavy, že firmy budou sdílet tyto údaje i s jinými subjekty, aniž by o tom byli předem informováni. Zde je nezbytně důležité, abyste svým zákazníkům dali jasně najevo, že jejich data budou chráněna a bez jejich souhlasu nedojde ke sdílení dat třetím stranám.

Jakmile se vaši zákazníci propojí s vaší značkou prostřednictvím SMS marketingových zpráv, může to být jedna z nejvíce vnímavých a angažovaných skupin pro vaše podnikání. Většina z nich vidí potenciál mobilních zpráv jako nejlepší způsob, jak je možné informovat o relevantních nabídkách a službách. Je pak na vás, jak této příležitosti využijete. Respektujte tuto skupinu lidí a vyvarujte se všem pochybnostem, o kterých jste si mohli přečíst v našem článku.

Myslíte, že hromadné SMS jsou to pravé pro vaše podnikání? Vyzkoušejte zdarma GoSMS a přesvědčte se sami o výhodách tohoto komunikačního kanálu.

 

Chci GoSMS >>