Jak rozpoznat podvodnou phishingovou SMS zprávu?

Stále častěji dochází k situacím, kdy lidé dostávají podezřelé textové SMS zprávy, a tím nemyslíme zprávy, které jsou posílány omylem nebo dokonce ty, které mohou přijít od bývalého partnera. Ty, o kterých mluvíme, jsou tzv. phishingové podvody. Tyto zprávy se mohou vydávat za vašeho oblíbeného prodejce nebo podnik, aby vzbudily důvěru, přiměly příjemce kliknout na odkaz a získat osobní údaje. Kdo jsou ale tito podvodníci? Jak získali vaše čísla? A mohou vám posílat zprávy bez vašeho souhlasu? Pojďme si na tyto otázky zodpovědět na dalších řádcích.

Mohou firmy psát spotřebitelům bez jejich souhlasu?

V rámci SMS marketingu může firma odesílat textové zprávy pouze těm spotřebitelům, kteří k tomu dali souhlas a přihlásili se k odběru SMS zpráv od této společnosti. Zde nezapomeňme poznamenat, že aby váš SMS marketing skutečně fungoval, je nutné, aby se tito spotřebitelé skutečně vědomě k odběru SMS přihlásili. Jinými slovy, organizace nemá zákonné povolení odesílat textové zprávy, pokud k tomu nemají svolení od koncového zákazníka.

Existuje rozdíl mezi existující společností, která odesílá nevyžádané SMS zprávy lidem, kteří k tomu nedali souhlas, a phishingovými podvody. Ačkoliv se v obou případech jedná o nevyžádané sdělení, první firma se vám pokouší poslat SMS zprávu v naději, že si od nich koupíte produkt nebo službu. Druhá se však pokouší ukrást vaše osobní údaje.

Příklady s podvodnými SMS zprávami

Falešné SMS zprávy mají obvykle jeden cíl, a to přimět příjemce, aby odesílateli poskytl osobní údaje. Podvodníci tak velice často hledají hesla, čísla účtů, kreditních karet, atd. Tento typ informací jim pomáhá získat přístupy k vašim e-mailům, bankovním účtům, či přihlašovacím údajům kreditní karty. U nich resetují hesla a nad těmito účty přebírají vlastnictví. Mnoho podvodníků chce mít přístup k osobním informacím, aby je mohli dále prodat.

Phishingové podvody s textovými zprávami jsou stále propracovanější a důmyslnější. Následující příklady tak ilustrují běžně používanou taktiky, kdy slibují něco zdarma, aby od vás získali soukromé informace:

 • Vyhráli jste cenu zdarma! Klikněte zde a vyberte si ji!
 • Obdrželi jste dárkovou kartu zdarma! Chcete-li ji použít, klikněte tady!
 • Vyhráli jste dovolenou zdarma! Čas na její vyzvednutí se krátí! Klikněte zde.

Některé phishingové SMS zprávy se také snaží spotřebitele upozornit na to, že není něco v pořádku. Mezi příklady těchto podvodných SMS zpráv patří:

 • Ve vašem účtu jsme zaznamenali podezřelou aktivitu – kliknutím zde ji okamžitě vyřešíte.
 • Zdá se, že došlo k problému s vaší platební kartou. Klikněte zde a zadejte své údaje znovu.
 • Schválili jste tuto vystavenou fakturu? Kliknutím na tento odkaz ji okamžitě vyřešíte.

Většina phishingových útoků se snaží spotřebitele ovlivnit svojí naléhavostí. Ve většině případů jsou tzv. “výherní” SMS určeny jenom pro prvního výherce, který klikne. Naopak SMS zprávy, které informují o problému například s vaším účtem, vždy požadují vaše osobní údaje. Pokud byla skutečně vaše karta odcizena nebo jste jí ztratili, víte, že můžete zavolat do své banky a oni vás ihned nasměrují s příslušnými kroky, jak situaci řešit. Nikdy, opravdu NIKDY! Neposílají podezřelé textové zprávy.

Jak se vyhnout phishingovým podvodům s textovými zprávami?

Podvodníci, kteří tyto zprávy rozesílají jsou chytří, ale nejsou to géniové. Zde zmiňujeme několik důležitých ukazatelů, které vám pomohou rozpoznat, zda-li se o phishing jedná nebo ne a vyvarovat se těmto podvodům.

 • Banky vydávající kreditní karty ani jiné legitimní organizace vás nebudou žádat, abyste v SMS zprávě poskytli citlivé osobní nebo finanční informace jako je vaše uživatelské jméno, heslo, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo PIN.
 • Nespěchejte a už vůbec se nestresujte. Pokud SMS zpráva tvrdí, že je problém s některým z vašich účtů (často se v těchto případech používá taktika k získání vašich bankovních přístupů), přejděte přímo na web nebo do aplikace vaší banky, přihlaste se a zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Nebo zavolejte na telefonní číslo péče o zákazníky vaší banky, kde si vše ověříte. V žádném případě neklikejte na odkaz v SMS zprávě ani neposílejte své přístup prostřednictvím textové zprávy.
 • Nikdy neklikejte na neznáme odkazy, zejména na ty, které vypadají podezřele. Tyto odkaz v některých případech mohou spustit viry, které vážně poškodí váš telefon a mohou ukrást vaše osobní či přístupové údaje.
 • Nevolejte na žádné telefonní číslo uvedené v phishingové zprávě. Tyto podvodné textové zprávy se často vydávají za banku či jinou organizaci. Voláním na toto telefonní číslo zpět vás může stát nemalé finance. Vždy se podívejte na webové stránky konkrétního subjektu a zavolejte na ověřené telefonní číslo, které zde mají uvedeno.
 • Při zadávání čísla mobilního telefonu na různých on-line platformách zaměřených na získávání dárků zdarma buďte na pozoru. Snaží se pouze získat vaše telefonní číslo a zasílat SPAMové textové SMS. Jedná se zejména o honosně vypadající ceny, kdy je formulář umístěn na velice pofiderních webových stránkách.
 • Nikdy neposílejte osobní ani finanční soukromé údaje v reakci na textové zprávy od neznámých odesílatelů. Nejdříve se pokuste ověřit identitu odesílatele a zapřemýšlejte o tom, proč od vás odesílatel požaduje tyto podklady.
 • Váš mobilní telefon je v uvozovkách takový váš kapesní minipočítač. Pravděpodobně v něm máte uloženo mnoho osobních údajů. Zde postupujte podle stejných pokynů, které využíváte i ve svém počítači, abyste se chránili před viry a podvodnými zprávami.

Dodržujeme všechna opatření, která zamezí odesílání podvodných SMS

Víme, jak je důležité zamezit rozesílání těchto podvodných SMS zpráv. Služba GoSMS dbá na bezpečnost jak svých zákazníků, tak i kontaktů, na které jsou rozesílány hromadné SMS. Každý náš nový zákazník prochází ověřovacím procesem a úzce tak spolupracujeme se všemi našimi klienty, aby byla zajištěna 100% bezpečnost kontaktů.