Jak snížit administrativní náklady pomocí SMS?

Ano, čtete správně. Prostřednictvím SMS lze snížit administrativní náklady ve vaší firmě. V našem článku se dnes podíváme na několik způsobů, jak je možné docílit úspor v podnikání díky SMS.

SMS připomínky

Automatizovaný proces, který urguje zákazníky prostřednictvím SMS zpráv, je mnohem méně náročný než to, kdyby vaši zaměstnanci kontaktovali každého z těchto zákazníků telefonicky a po jednom. SMS upomínky jsou mimo jiné i mnohem efektivnější než posílání upomínek e-mailem. SMS má totiž míru otevření až 98 %, oproti tomu e-mail okolo 20 %.

V rámci půl roční analýzy společnosti BMC Ophthalmology byla skupině vybraných pacientů zasílána připomínková SMS s termínem lékařského vyšetření. Výsledky jsou více než jasné. Pacienti, kteří obdrželi tuto SMS, měli o 38 % menší pravděpodobnost toho, že termín návštěvy zmeškají oproti skupině pacientů, kteří tuto SMS neobdrželi.

Sběr informací

Ať už jde o informace o vašich zákaznících, zaměstnancích či dodavatelích, je klíčové mít správná a aktualizovaná data. Osobní zjišťování těchto dat může být velmi časově náročné. Nicméně díky SMS zprávám je získáte velice rychle a během okamžiku.

Místo toho, aby se vaši odpovědní zaměstnanci pokoušeli oslovit zákazníci individuálně po telefonu, mohou na jedno kliknutí poslat SMS s odkazem na on-line formuláře. Zákazníci si tak mohou rychle aktualizovat své informace.

Komunikace se zaměstnanci

SMS zprávy jsou nejenom skvělým komunikačním prostředkem s vašimi zákazníky, ale i dokonalým nástrojem pro komunikaci interní. Zejména pak pro koordinaci a potvrzování rozpisů služeb zaměstnanců či schůzek. Obousměrné zasílání zpráv lze mimo jiné využít k snadnému potvrzení zmíněných schůzek, plánů, atd. Tím ušetříte čas a snížíte administrativní zátěž.

SMS vymáhání pohledávek a zasílání upomínek

Včasné platby od vašich zákazníků jsou zcela zásadní pro fungován zdravého podniku. To znamená, že není neobvyklé, že podniky mívají problémy s peněžními toky v důsledku prodlev s platbami. Komunikace s dlužníkem je mimo jiné mnohdy časově náročná a v některých případech i nekomfortní, pokud se provádí telefonicky nebo e-mailem. V rámci toho zpoždění platby je nejvhodnější poslat jako první SMS upomínky. Důkazem byl i malý pokus, kdy vybraná banka poslala dlužníkům upomínkovou SMS zprávu. Výsledky ukázaly, že e-mailové upomínky měly mizivou úspěšnost, oproti tomu SMS zprávy zvýšily návratnost dlužných částek o 28 %.

Eliminace telefonické komunikace

Zapojení vašich pracovníků do telefonních hovorů ze zákautmzníky, ať už se jedná o dotaz nebo stížnost, může být velmi často časově náročná. Jedním ze způsobů, jak zefektivnit tuto činnost, je nabídnutí zákazníkům komunikaci prostřednictvím SMS.

Po schůzce, nákupu ve vaší prodejně nebo gastronomickém zážitku pošlete svým zákazníkům jednoduchou SMS, která umožní od nich získat zpětnou vazbu. Tato komunikace vytváří ty správné vazby s vašimi zákazníky a není nikterak administrativně náročná.

Zaujaly vás tyto možnosti, které vám mohou přinést do podnikání značné úspory v rámci administrativních činností? Registrujte se a vyzkoušejte možnosti SMS komunikace prostřednictvím GoSMS. A pokud budete potřebovat s něčím poradit, neváhejte se na nás obrátit.