Jak správně kombinovat SMS s e-mail marketingem?

SMS a e-mail marketing patří mezi základy oslovení zákazníků. Jak ale tyto dvě metody zkombinovat, aby se vzájemně doplňovaly a jejich potenciál byl tak v plné síle? Připravili jsme pro vás návod, jak na to.

Trh nabízí mnoho možností a tedy vytvoření marketingové strategie, která má smysl a je nedílnou součástí vaší prodejní síly. Vymezte se od konkurence a vytvořte váš marketingový plán s kombinací SMS a e-mail marketingu. 

Sběr dat

Aby jste naplno mohli využít obě varianty, je dobré rovnou přizpůsobit sběr kontaktů. Zapojte do formuláře jak e-mail, tak i telefonní číslo. Tento formulář máte pak možnost vložit na váš web a po vyplnění se vám vše propíše do jedné aplikace na jedno místo. Při sběru kontaktů myslete na to, že ne každý zákazník vám chce svěřit všechny své údaje. A tedy dejte zákazníkům možnost volby, jakou formou si přejí být osloveni. 

SMS x e-mail

E-mailová komunikace je považována za hlavní marketingový nástroj, nicméně v dnešní době rychlého vývoje trhu, různorodosti a preferencí zákazníků je třeba být multifunkční. E-mail prochází obdobím přehlcení a dosah, tak nemusí splňovat vaše očekávání. Ale e-mailový marketing nese řadu benefitů a to především nižší náklady. SMS marketing už pro vaši firmu bude představovat investici, ale jeho efektivita je opravdu vysoká. Míra otevřenosti SMS se uvádí až 95 %, oproti tomu u emailu se jedná o 15 – 20 %

Nejzásadnější rozdíl je v množství obsahu sdělení. SMS vám umožňuje použít 160 znaků na jednu zprávu přímých informací bez různých grafik a brandu vaší firmy. Hodí se tak především pro kratší zprávy s případným proklikem k dalším informacím například na váš web. V e-mailu můžete pustit uzdu vaší kreativitě a rozsahu sdělení. Vizuální stránka zákazníky může oslovit více než krátké sdělení. Naproti tomu při využití SMS, máte vyšší pravděpodobnost přečtení vaší zprávy. 

Sbírejte data a analyzujte

Obě metody v průběhu podrobně monitorujte. Pomůže vám to lépe pochopit v jakých kampaních vám lépe funguje využití e-mailu nebo SMS. Na základě těchto vyhodnocení můžete zjistit, že krátkodobé akce lépe fungují v SMS marketingu a můžete tak tuto skutečnost aplikovat do vaší marketingové strategie v budoucnu. Můžete se dozvědět jestli se vaši zákazníci integrují spíše s delším či kratším obsahem a která z metod získává více prokliků. Tyto metriky vám poskytnou ucelenou představu, jak se váš zákazník chová a v jakých kampaní upřednostnit oslovení emailem či SMS. 

Cíl dosahu

Zjednodušeně se dá tvrdit, že podle cílů dosahu můžete váš marketing rozdělit do dvou linií a podle typu sdělení využít nejefektivnější způsob. Tedy sbírejte data, analyzujte, vyhodnocujte. Každý zákazník je jiný, každé podnikání je jiné a co může platit pro jednodnoho, nemusí platit pro vás. 

A kdo je vítěz?

I když je míra otevřenosti SMS lákavá a zdá se tak být jasnou volbou, je třeba připomenout, že e-mail je stále hlavní komunikačním nástrojem firmy se zákazníkem a zároveň preferovaným způsob komunikace pro zákazníka. Zavedení SMS marketingu na začátku vnímejte jako zkušební verzi a sdělujte především rychlé, důležité informace, které zákazníka neodradí od dalšího odběru (doručení zásilky, krátkodobé slevy). V časové křivce sledujte reakce vašeho zákazníka a podle odezvy přizpůsobte intenzitu. 

Zkombinovat SMS a e-mail marketing můžete jednoduše v naší sesterské aplikaci Reago, kterou jednoduše propojíte s GoSMS účtem. Vše máte na jednom místě. SMS i e-maily si můžete tak plně automatizovat a dopředu naplánovat podle vaší strategie.