Středa, nejlepší den pro rozesílání SMS kampaní?

Marketéři neustále přemýšlejí, kdy je nejlepší čas pro odesílání SMS kampaní, aby byly co nejvíce efektivní. Správné načasování je zásadní pro úspěch jakékoli marketingové kampaně, zejména pak u SMS, u kterých obzvláště pak záleží na jejich rychlém otevření a přečtení.

U GoSMS jsme analyzovali statistiky odesílání SMS zpráv od ledna 2022 do června 2023. Naším primárním cílem bylo zjistit, které dny se v jednotlivých odvětvích ukázaly jako ty nejoblíbenější.

Z celkového pohledu se zdá, že nejoblíbenějším dnem v týdnu pro posílání SMS zpráv je středa. Naši zákazníci bez ohledu na odvětví, ve kterém podnikají, posílají právě v tento den nejvíc SMS zpráv. Nicméně se jedná o obecnou hodnotu. Pojďme si rozebrat jednotlivé podnikatelské sektory a zjistit, jak moc se zvolené dny pro odesílání SMS liší.

Data jsme rozdělili do 8 sektorů:

  • Maloobchod
  • Finanční služby
  • Zdravotní péče
  • Finanční služby
  • Pojištění
  • Doprava
  • Zábava
  • Veřejné služby
  • Personální služby

Oblíbeným dnem pro maloobchod je pondělí

Pondělí a úterý jsou pro maloobchod silné dny pro posílání SMS zpráv. 40 % všech zpráv tohoto sektoru se posílá právě v tyto dva dny, a to 21 % v pondělí a 19 % v úterý.

Poté je v polovině týdne videtelný pokles pokles. Středa je však nejméně oblíbeným všedním dnem s 14% podílem odeslaných zpráv. Poté následuje mírný nárůst ve čtvrtek a v pátek.

A jak je na tom víkend? Zde budete možná překvapení, protože očekáváte, že se o víkendu uskuteční více maloobchodů ve srovnání se zbytkem týdne. Nicméně data v grafu tomu neodpovídají.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé přirozeně tíhnou k procházení a nákupu zboží o víkendu, není potřeba agresivního marketingu. Zatímco pak méně nakupují začátkem týdne, což znamená, že změna tohoto chování vyžaduje více úsilí.

Oblíbeným dnem pro finanční sektor je také pondělí

Pro odvětví finančních služeb je pondělí také nejoblíbenějším dnem pro odesílání SMS zpráv. Ve skutečnosti vidíme relativně podobný vzorec jako v maloobchodním sektoru, i když méně výrazný, se silnějším začátkem týdne následovaným poklesem uprostřed týdne a malým nárůstem před poklesem o víkendu.

Zdaleka nejběžnějším využitím SMS ve finančních službách jsou bezpečnostní a autentizační účely. Například jednorázový kód prostřednictvím textu, když se přihlašujete do své bankovní aplikace nebo když provádíte peněžní převod.

Vzhledem k tomu, že zákazníci tyto služby využívají konzistentně po celý pracovní týden, je i samotný trend od pondělí do pátku konzistentní. Víkendový pokles pak není žádným překvapením. Neděle je pak nejméně oblíbeným dnem v týdnu.

Oblíbeným dnem pro zdravotnictví je úterý

Zdravotnictví je velmi aktivní sektor pro posílání SMS zpráv, který v tomto období odeslal tisíce SMS zpráv. Nejoblíbenějším dnem pro odesílání je úterý, které tvoří 19 % všech odeslaných zpráv. Je zde opět patrné, že všední dny jsou výrazně rušnější než víkend. Mezi sobotou a nedělí bylo totiž ve zdravotnictví odesláno pouze 11 % SMS zpráv.

Kromě toho zabírají všední dny relativně podobný podíl zbývajících zpráv. Nejméně zpráv bylo odesláno ve středu, 17 % bylo odesláno během týdne, ve srovnání s nejoblíbenějším úterým s 19 %.

Hlavním důvodem, proč jsou SMS zprávy častěji odesílány ve všední den než o víkendu, může být to, že zdravotnický sektor používá pro zasílání např. ereceptů právě tento komunikační kanál.

Oblíbeným dnem pro pojišťovny je pátek

Klíčový rozdíl mezi pojišťovnictvím a zbytkem sektoru finančních služeb spočívá v tom, že pátek dominuje ve srovnání se zbytkem týdne a zaujímá 39% podíl na všech zprávách odeslaných v tomto sektoru.

Vezměme si jako příklad klienty pojišťoven specializující se na dočasné krytí vozidel, jako jsou půjčovny dodávek nebo automobilů. Jejich koncoví zákazníci obvykle požadují tyto služby na konci týdne – například pronájem dodávky na víkend.

Poskytovatel pojištění pak prostřednictvím SMS zasílá zákazníkům upozornění, jako je potvrzení o nedávném nákupu pojištění. To je důvod, proč v pojišťovnictví dochází v pátek k nárůstu odesílaných zpráv.

Oblíbeným dnem pro dopravu je čtvrtek

Celkově je nejoblíbenější čtvrtek, ale ani úterý nezůstává pozadu. Je to pravděpodobně proto, že některé firmy provozují soukromá záchytná parkoviště, kde zasílají parkovací SMS. To může vysvětlovat, proč jsou zprávy zasílány v průběhu týdne více  – je to doba, kdy lidé mají tendenci cestovat do práce. Protože se však trend práce z domova stále více prosazuje, můžeme vidět, že se data v průběhu času mění v důsledku toho, že se lidé rozhodnou pracovat doma.

SMS se také běžně používá v sektoru dopravy jako interní platforma pro řízení směn, která firmám pomáhá komunikovat se zaměstnanci o pracovní době a změnách směn. To může přispívat k nekonzistentnosti, protože se vše liší podnik od podniku.

Oblíbeným dnem pro zábavu je úterý

Zábavní průmysl je dalším příkladem velmi rozmanitého sektoru v rámci SMS marketingem. Dominují mu více propagační kampaně, podobně jako v maloobchodním sektoru. Údaje však naznačují, že pokud jde o SMS marketing, zábavní průmysl má tendenci mít přístup „všechno nebo nic“, přičemž velmi specifické dny zabírají obrovskou část odeslaných zpráv, zatímco jiné dny nevykazují téměř žádnou aktivitu.

Nejoblíbenější je úterý, které zabírá 27 % všech zpráv odeslaných v zábavním průmyslu, těsně následované pondělím a čtvrtkem, které zabírají 24 % a 22 %. Během těchto tří dnů tvoří téměř tři čtvrtiny všech zpráv odeslaných v tomto odvětví.

Naopak, pokud spojíme objem zpráv odeslaných ve středu, pátek a sobotu, v součtu je to pouhých 12 %. Zajímavé je, že neděle s 16 % všech odeslaných zpráv má zdaleka nejvyšší podíl zpráv odeslaných o víkendu ze všech odvětví, která jsme sledovali. S největší pravděpodobností se jedná o pokus přimět spotřebitele, aby trávili více času zábavou před začátkem nového pracovního týdne.

Oblíbeným dnem pro veřejné služby je pondělí a úterý

Zatímco v pondělí a úterý je zaznamenáno 18 % zpráv odeslaných v rámci sektoru veřejných služeb, jedná se o velmi stabilní vzorec během celého pracovního týdne, přičemž nejnižší den v týdnu – čtvrtek zaujímá 16% podíl.

Zejména u poskytovatelů vody a energie se případy použití obvykle liší mezi jednosměrnými SMS zprávami, mezi které patří například oznámení o spotřebě elektřiny nebo obousměrnou komunikací v podobě zákaznické podpory.

Například před telefonickým hovorem se zástupcem zákaznické podpory může být zákazník požádán, aby odpověděl na textovou zprávu s řadou možností a sdělil tu, která nejlépe popisuje jeho problém. Tyto informace jsou poté předány zaměstnanci, který hovor zpracovává.

Není překvapením, že o víkendu opět vidíme pokles. Zákazníci mají tendenci dávat přednost interakci s dodavateli veřejných služeb během pracovního týdne.

Oblíbeným dnem pro personální služby je úterý

Vidíme zajímavý trend pro náborový sektor a personální služby. Na začátku týdne dochází k malému vzestupu, po kterém následuje zřetelný pokles směrem k víkendu.

Nejoblíbenější případ použití SMS zpráv v tomto sektoru vychází z dočasného personálního pokrytí, kde se SMS používá k informování uchazečů o směnách.

Zároveň jsou ve vybraných případech využívány i oboustranné konverzační zprávy k zaslání podrobností o pracovní pozici, na které může uchazeč odpovědět „ANO“ nebo „NE“.

Tyto typy zpráv tvoří velkou část objemu v personálních službách, a je to téměř jistě důvod, proč vidíme tak silný výkon v pracovní dny ve srovnání s víkendem.

Závěr

Věříme, že tento podrobný článek vám dal základní přehled o tom, jak můžete lépe načasovat své SMS kampaně a doufáme také, že vám pomohl ukázat na řadu způsobů, jak lze SMS využít napříč podnikovými funkcemi – interně i externě. Pokud již používáte SMS jako součást své marketingové strategie, zvažovali jste, jak byste mohli rozšířit své stávající využití?

Nebo možná přemýšlíte, jak by oboustranné konverzace mohly zlepšit vaše služby zákazníkům. Ať už je vaše situace jakákoli, SMS zprávy lze přizpůsobit pro extrémně širokou škálu scénářů a případů použití.

Inspirujte se a vytvořte svoji další kampaň v GoSMS. Pokud jste na začátku své SMS cesty, zaregistrujte se zdarma u GoSMS využijte testovací kredit. Je to opravdu velmi snadné a během pár minut můžete odesílat první SMS zprávy.