V jakých případech byste měli posílat delší hromadné SMS?

Víte, co znamená zkratka SMS?  Jedná se o službu krátkých textových zpráv (Short message service). SMS sdělení má být jasné, stručné a během okamžiku ihned pochopitelné. Nikdo z vašich zákazníků nechce dostávat sáhodlouhé zprávy. Sice se obrazovky mobilních telefonů neustále zvětšují, ale ruku na srdce, kdo by chtěl číst text, který téměř nemá konce?

Jedna textová zpráva se rovná 160 znakům. To je dostatečný prostor k tomu, sdělit to nejdůležitější, více podrobností si pak mohou uživatelé dohledat na vašich webových stránkách.

Pokud vytváříte SMS zprávu, je důležité si na začátku uvědomit, co je vaším cílem. Chcete, aby uživatel uskutečnil nákup nebo pouze předáváte důležitou informaci?  Od toho se pak může odvíjet výsledná délka textového sdělení.

Pokud něco prodáváte, chcete se co nejrychleji dostat do bodu, kdy zákazník přes jasnou výzvu k akci produkt zakoupí. Nenuďte ho proto zbytečnými detaily. Na druhou stranu, pokud potřebujete sdělit více informací, které usnadní zákazníkovi komunikaci s vámi, zprávu SMS rozšiřte.

Otázkou je, v jakých případech je vhodné zasílat kratší sdělení a kdy naopak to delší.

 

 

Kdy stačí 1 zpráva?

Jak jsme zmiňovali na začátku tohoto článku, jedna SMS zpráva je obvykle dostačující. Do 160 znaků je reálné zahrnout přesvědčivé sdělení a jasnou výzvu k akci.

 

73 % všech textových zpráv, které jsou zasílané prostřednictvím GoSMS brány jsou formou 1 zprávy.

 

1 zpráva se nejčastěji využívá pro drobné aktuality, prodejní a marketingové sdělení, oznámení o doručení či připomenutí. Tyto sdělení předávají malé množství informací doplněné o odkaz na webové stránky, kde je možné získat více informací.

Pokud posíláte stejnou SMS zprávu 50.000 zákazníků, ujistěte se, že se vaše sdělení vejde do 1 SMS zprávy, ušetříte si tak spoustu peněz.

Kdy je vhodné zprávu rozšířit?

„Dvojité“ zprávy jsou vhodné zejména v těch případech, kdy zkrátka neexistuje žádný jiný způsob, jak sdělení zkrátit, aniž byste přišli o důležité sdělení. Dvě SMS zprávy mohou být nadále využívány jak pro prodejní, tak i marketingové sdělení, protože nevypadají příliš obsáhle a váš zákazník je relativně rychle přečte.

 

20 % všech textových sdělení posílaných přes GoSMS je rozděleno do dvou SMS zpráv.

 

Jestliže bude SMS zpráva výstižná s jednou jasnou výzvou k akci, ale bude informačně o něco málo obsáhlejší, nemusíte mít obavy, že bude rozložena do dvou SMS zpráv.

Doporučujeme „dvojité“ SMS zprávy strukturovat tak, aby obsahovaly maximálně 3 až 4 základní informace. Pokud například potřebujete zpromovat akční nabídku, uveďte do textového sdělení název akce, časové rozmezí akce, co uživatel musí udělat, aby mohl akci využít a odkaz na webové stránky.

A kdy zvolit třídílnou SMS zprávu?

Třídílné SMS zprávy jsou více využívány pro konkrétní komunikaci a jsou zřídka kdy posílány hromadně tisícím zákazníkům najednou. Jedná se většinou o unikátní zprávy zasílané jednotlivcům – ať už jsou využívány ke konverzaci, nebo předání určitých informací.

 

5 % všech SMS zpráv, které jsou zasílané přes GoSMS bránu jsou rozdělené do 3 textových zpráv.

 

Řekněme, že máte zaměstnance, kteří pracují mimo běžné pracoviště a potřebujete jim rychle předat informace. Odeslání SMS zpráv s důležitým sdělením snadno zasáhnete cíl a budete mít jistotu, že si jí vaši pracovníci přečtou na rozdíl od e-mailu, ke kterému se mohou dostat až po delší době.


Nedoporučujeme přecházet na 4dílné SMS zprávy. Sdělení v této zprávě vždy přesáhne velikost mobilní obrazovky a pokud si zákazník tuto zprávu otevře, z 90 % nikdy sdělení nedočte do konce.

Naopak se nebojte testovat 1 až 2dílné SMS zprávy, v některých případech může obsáhlejší sdělení fungovat lépe než jedna SMS zpráva.

 

Využijte sílu hromadných SMS zpráv a vyzkoušejte GoSMS zdarma.

 

Chci GoSMS >>