Osvědčené tipy, jak využít marketingové SMS u svého e-shopu na maximum

Nakupování na internetových obchodech je na svém vzestupu a stále více a více lidí i s ohledem na současnou situaci pořizuje zboží právě v e-shopech.

Zatímco e-mailová komunikace patří historicky k nejoblíbenějším komunikačním prostředkům obchodníků se svými zákazníky, SMS zprávy si získávají čím dál větší pozornosti ze strany e-shopařů.

Proč tomu tak je?

SMS zprávy se dokáží skvěle oprostit od ostatních komunikačních kanálů a efektivně předat obsah celého sdělení.

Představte si, že marketingové sdělení vašeho obchodu dosáhne 98% úspěšnosti přečtení do 5 minut od odeslání zprávy a bez nutnosti on-line připojení. A právě v tom je kouzlo a síla SMS zprávy.

SMS zpráva vám umožní využít něco, co lze v současné terminologii označit jako mikro moment. Textová zpráva je v mobilním telefonu, když se na něj někdo přirozeně podívá. A jestliže uživatelé mají aktivované push oznámení, jsou vyzváni k přečtení sdělení.

Lidé jsou podmíněni přirozenou reakcí na tyto zvuky a vibrace. Je to zkrátka běžná komunikace pro mnoho uživatelů chytrých telefonů.

SMS zpráva může poskytnout téměř dokonalou míru propojení, a to kdykoli a kdekoli. Spotřebitelé u sebe zkrátka mají svůj mobilní telefon ve více a více případech a v průměru jsou zvyklí ho vzít do ruky až 58x denně.

SMS zprávy, i v kooperaci s jinými komunikačními kanály, jako je například e-mail, vám pomohou dosáhnout vyšší míry konverzí a bezproblémových interakcí.

Co je SMS marketing?

SMS marketingem rozumíme proces zasílání obchodního sdělení prostřednictvím textových zpráv. SMS marketingovou zprávu si můžete představit nějak takto: “OS: Vyuzijte 30% slevu na detskou kolekci boty, plati do vyprodani zasob. Obchod boticky.cz

SMS marketing chápejte jako primární nástroj, který využíváte ke komunikaci nabídek a zajímavých informací vašim stávajícím zákazníkům, kteří vám dali souhlas k zasíláni tohoto typu zpráv.

Proč používat SMS jako marketingový nástroj?

Jednou z největších marketingových výzev současné doby je dostat svůj produkt nebo službu k cílovému publiku. Jejich e-mailové schránky jsou plné k prasknutí obchodními nabídkami konkurence a reklamy na sociálních sítích jsou tak běžné, že si jich většina lidi ani nevšímá. A právě nyní je vhodná doba k tomu vzít do ruky silný nástroj v podobě SMS zpráv.

Mileniálové nedají z ruky svůj mobilní telefon

SMS zpráva může být geniální marketingový nástroj, který zasáhne všechny věkové skupiny. Některé však ještě víc. V tomto případě mluvíme o dnešní generaci Z. Vezměte v potaz, že před zhruba 5ti lety téměř 80 % lidí ve věku 18 – 44 mělo u sebe mobilní telefon po dobu téměř 22 hodin denně.

Dnešní mladá generace a nejmladší mileniálové si možná ani nepamatují dobu, kdy by chytré mobily nebyly součástí jejich každodenního života. Telefony nejsou pro tuto generaci jen komunikačním nástrojem, ale jsou zkrátka rozšířením image každého z nich.

Lidé otevírají SMS sdělení rychleji než e-maily

Lidé častěji otevírají textové zprávy. A otevírají je rychleji v porovnání s e-mailem. Podle průzkumů společnosti Gartner mají SMS zprávy průměrnou míru otevření 98 %, zatímco e-mail dosahuje průměrné míry otevření 20 %. V případě, že uživatelé reagují na e-mail, dojde k jeho otevření a odeslání odpovědi zhruba za 90 minut a více. Průměrná doba pro přečtení a odpověď na SMS zprávu? 90 vteřin.

8 benefitů, které získáte využíváním SMS marketingu

SMS marketing může vést k řadě benefitů včetně lepšího zapojení uživatelů, zvýšení počtu konverzí, vyšších prodejů a výnosů. Představíme vám 8 důvodů, proč zařadit SMS marketing do svých komunikačních kanálů.

1.Získáte vyšší míru otevření než u newsletterů

Data společnosti Gartner zmiňují sílu SMS zpráv, kdy ve svých analýzách ukazují, že průměrná míra otevření SMS je okolo 98 %. Více otevření textové zprávy znamená i vyšší potenciál pro více konverzí, a to zvyšuje návratnost investic do tohoto komunikačního kanálu.

2.  Zefektivní návratnost investice

Celkové náklady za odeslanou SMS kampaň samozřejmě záleží na tom, kolik SMS zpráv budete chtít na svoji databázi zákazníků odeslat. Průměrné ceny se nicméně u zhruba tisíce kontaktů pohybují v řádech několika stokorun či euro. Jelikož je přibližně 98 % těchto zpráv otevíráno a přečteno, můžete každý kontakt oslovit za pár haléřů.

3. Zaměříte se na publikum využívající mobilní zařízení

Od roku 2019 představovali mobilní zařízení polovinu nebo více veškerých zdrojů pro využívání internetového vyhledávání, podniky proto začali investovat do marketingu, který je relevantní pro zobrazování na mobilním zařízení. SMS zprávy všechny tyto aktivity rapidně usnadňují, protože jsou ze své podstaty určeny ke čtení na mobilních zařízeních.

4. Oslovíte širokou demografickou skupinu

Komunikace v rámci textových zpráv patří mezi nejběžnější činnosti, kterou lidé na svých mobilních zařízeních provozují. A i když SMS zprávy mohou více souviset s mladší generací, jedná se v tomto případě o mezigenerační komunikační kanál. Lidé ve věku 35 – 44 let jsou největšími spotřebiteli informací a novinek prostřednictvím tohoto formátu.

Díky SMS zprávám oslovíte daleko širší publikum než ve srovnání s tím, kdybyste komunikovali přes Instagram nebo Facebook, kdy tyto kanály využívá především mladší generace.

5. Sdělení doručíte velice rychle

Jak jsme již zmiňovali v předchozích řádcích, textové zprávy jsou otevírány v průměru méně než za dvě minuty od jejich doručení. Díky tomu je SMS marketing vynikajícím kanálem pro časově omezené nabídky, které spotřebitele nutí k rychlé akci.

6. Integrujete je s jinými typy marketingu

SMS skvěle fungují v kooperaci i s jinými komunikačními kanály, takže je velice snadné je začlenit do jednotlivých kroků nákupního procesu zákazníka.

7. Posílíte zapojení zákazníků

Lidé jsou rádi, když mají pocit, že vám na nich záleží. Když firma používá SMS zprávy k informování o zajímavých nabídkách, událostech a dalších novinkách, které zákazníky zajímají, mají pocit, že je o ně dobře postaráno. Tento pocit zvyšuje zapojení a loajalitu zákazníků.

8. Umožněte zákazníkům svobodnou volbu odhlášení a přihlášení

Prostřednictvím SMS zpráv se mohou zákazníci snadno přihlásit nebo odhlásit k přijímání vašich zpráv. Na první pohled se vám to pro vaše podnikání nejspíše nebude zdát vhodné, zejména pak v případě, kdy se odběratelé budou odhlašovat, ale vězte, že i tento krok se vám vyplatí. Opravdu budete chtít utrácet své prostředky za zprávy, které budete posílat lidem, které to nezajímá?

Dejte vašim odběratelům možnost se svobodně rozhodnout. Pomáháte tak zajistit, aby vaše marketingové úsilí bylo alokováno tam, kde je největší pravděpodobnost úspěchu.

Odeslání SMS zpráv založených na událostech k zaktivování publika

Stejně tak jako spuštění odeslání e-mailu po určité interakci zákazníka s vaším e-shopem, můžete nastavit i odeslání SMS zprávy. Ta může obsahovat poutavý obsah pro uživatele (např. využití speciální akce, dopravy zdarma, atd.)

1.Doplňte e-mail o uvítací SMS zprávu

Je prokázáno, že automatizované e-maily zvyšují návratnost investic. Mohou zlepšit zákaznickou zkušenost a zvýšit povědomí o značce. A nyní si představte, že do tohoto komunikačního mixu zařadíte i SMS zprávy. Ty mohou exponenciálně zvýšit marketingový úspěch z pohledu vaší komunikace.

 

 

2. Informujte o změně stavu objednávky

Zasíláním informací vztahujících se ke změně stavu objednávky zákazníkovi pomáháte zefektivnit svoji komunikační strategii a posílit váš vztah s ním. Informovaní zákazníci jsou spokojení zákazníci. Prvotřídní zákaznická zkušenost zahrnuje aktualizaci stavu objednávek u daného zákazníka včetně informací o časovém harmonogramu doručení objednávky.

3. Automatizujte marketingové SMS zprávy

Dejte vědět svým zákazníkům v den, který je pro ně důležitý, ať už se jedná o narozeniny, svátek, připomenutí schůzky nebo dokonce jim zašlete zprávu o opuštěném košíku.

5 osvědčených postupů e-shopu u SMS marketingu

Pokud je pro vás zajímavá ta informace, že 98 % uživatelů otevře vaše SMS sdělení do několika minut, pak je SMS marketing něco, co byste měli zvážit a zapojit do svého komunikačního mixu. Ale než se vydáte směrem vymýšlení poutavých SMS zpráv, ujistěte se, že rozumíte důležitým postupům, které vám pomohou zajisti úspěch.

1.Získejte povolení k zasílání SMS sdělení

V článku jsme to zmiňovali již několikrát. U marketingových SMS zpráv musíte mít souhlas se zasíláním textových zpráv od vašeho zákazníka. Tento souhlase může být součástí obchodních podmínek, samostatného potvrzení v posledním kroku objednávky, atd.

Poté respektujte čas a frekvenci zasílání SMS zpráv. Svým odběratelům zasílejte pouze ty nejzajímavější informace a nejlákavější akce. Odběratelé jsou vůči SMS zprávám více citliví, než tomu je u e-mailů, proto je skrz SMS zprávy nespamujte každý týden.

2. Použijte marketingové nástroje k tomu určené

Rozhodně zapomeňte na to, že si vytvoříte jednu SMS zprávu ve svém telefonu a tu pošlete na uložená čísla svých zákazníků. Je to nejenom že neefektivní, ale může to vést k vážným problémům ohledně GDPR.

Místo toho si vyberte marketingový nástroj, který vám s SMS zprávami pomůže, umožní spravovat vaši databázi kontaktů, porovnat vše ve statistikách a plánovat rozesílání SMS zpráv. Využít k tomu můžete jak GoSMS, tak i v případě využívání e-shopového řešení Shoptet jako formu doplňku do vašeho internetového obchodu.

3. Přidejte hodnotu pro svého zákazníka

Než oslovíte databázi svých kontaktů, ujistěte se, že můžete nabídnout skutečně něco zajímavého a cenného. Například…

  • Unikátní VIP nabídku prodeje, a to pouze pro vaše odběratele SMS.
  • Časově omezenou nabídku u produktů, která platí po zbytek dne. Tento krok můžete využívat u produktů, které potřebujete doprodat ze skladu.
  • Informace, které jsou pro zákazníky nezbytné pro plánovanou událost.
  • Představení nových produktů nebo služeb, zejména pak v případě, že váš SMS seznam kontaktů je ten první, kterému dáváte vědět.

4. Komunikujte krátce a výstižně

Buďte co nejstručnější. Lidé čtou vaše sdělení na malém displeji svého mobilu, a tak zde není přílišný prostor na zdlouhavé romány. Ideální je sdělení obsáhnout do jedné SMS zprávy, která má 160 znaků bez diakritiky.

5. Personalizujte své SMS kampaně

Rozdělejte si své zákazníky do přehledných skupin, se kterými pak můžete lépe pracovat. Segmentovat lze tyto kontakty dle demografických údajů, objemu nákupů, stálých zákazníků, atd.

Odesílání vaší první SMS kampaně

Jste odhodláni zapojit do své komunikace SMS zprávy a uplatnit osvědčené postupy v komunikaci? Projděte si našeho průvodce rychlým startem pro vaši první SMS marketingovou kampaň.

1.Definujte si obchodní cíle

Začněte tím, že si definujete, čeho chcete dosáhnout. Chcete více nalákat cílové publikum do svého obchodu nebo se snažit prodat konkrétní produkty? Pochopení vašich cílů vám pomůže uvědomit si, na co se zaměřit a jaký typ SMS zprávy odeslat.

2. Najděte SMS bránu pro rozesílání SMS

Prozkoumejte nabídku trhu a najděte si SMS bránu, která vyhovuje vašim rozpočtovým a funkčním požadavkům, které jsou důležité pro splnění stanovených cílů.

3. Sbírejte ty správné kontakty

Nikdy neposílejte SMS zprávy bezmyšlenkovitě, i když máte telefonní čísla z vašich historických objednávek. K odeslání marketingové SMS zprávy potřebujete od svých zákazníků souhlas.

Požádejte vaše zákazníky, aby se registrovali k odběru SMS při potvrzení objednávky ve vašem e-shopu. Můžete to vyřešit jednoduchým zaškrtávacím políčkem. Zákazníka můžete motivovat tím, že mu nabídnete za odběr SMS něco hodnotného, jako je například slevový kupón na další nákup.

4. Segmentujte své kontakty

Pracujte se svými kontakty a segmentujte je do vámi určených skupin. Díky tomu můžete posílat ty nejdůležitější zprávy těm správným kontaktům.

Pokud například váš elektronický obchod prodává pánské a dámské oblečení, můžete svůj seznam rozdělit na ty, kteří kupují pouze dámské oblečení nebo pouze pánské. Vězte, že pánové by nejspíše neocenili, kdyby jim přišla SMS zpráva se akční nabídkou na veškeré dámské prádlo, a naopak by ženy pravděpodobně nebyly nadšeni, že jim zašlete slevový kód na sortiment pánských boxerek.

5. Testujte

Ani SMS zprávy se neobejdou bez testování. Zhodnoťte zpětně každou vaši SMS kampaň, zkontrolujte výsledky, ty porovnejte se svými stanovenými cíli a zkuste zhodnotit, co zafungovalo a co naopak příště neopakovat.

Začněte s SMS marketingem klidně dnes

Začít s SMS marketingem je opravdu snadné. Pouze vezměte v potaz předchozí řádky. Určete si své cíle, promyslete SMS sdělení, najděte poskytovatele, prostřednictvím kterého budete SMS zprávy odesílat, získejte povolení od svých kontaktů k zasílání SMS zpráv a můžete odeslat vaši první SMS marketingovou kampaň.

Zprávy piště tak, aby byly krátké, výstižné a relevantní. Čím více používáte pro svoji komunikaci SMS zprávy, tím více zpětných informací získáte a jste schopni tento vysoce rentabilní komunikační kanál doladit k dokonalosti.

Využijte ke své komunikaci naší službu GoSMS, která nabízí intuitivní prostředí a mnoho integrací s externími nástroji. Mimo jiné GoSMS najdete i ve formě doplňku v e-shopové platformě Shoptet.